Gwarancja i reklamacje

Gwarancja i zasady reklamacji

Albert Meble udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie swoje meble

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia:

- powstałe w wyniku użytkowania mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem
- na podstawie których dokonano przeceny produktu
- powstałe w wyniku niestosowania się do zaleceń konserwacji i użytkowania
- które powstały podczas niewłaściwego transportu lub montażu przez nabywcę
- powstałe w wyniku napraw lub przeróbek wykonywanych przez nabywcę

W celu uniknięcia bądź zminimalizowania uszkodzeń transportowych nasze meble są solidnie zapakowane i doskonale zabezpieczone. W przypadku dostarczenia mebli przez firmę transportową, kupujący jest zobowiązany do otwarcia i sprawdzenia towaru w obecności kierowcy lub osoby za to odpowiedzialnej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powstałych podczas transportu należy zażądać od kuriera spisania „protokołu uszkodzenia„ W przypadku braku takiego dokumentu Państwa roszczenia z tytułu uszkodzeń transportowych nie będą uwzględniane.